Vlastník portálu a zobrazených informácií

Paprika Grill Ltd.
Všetky práva vyhradené!

Prevádzkovateľ

Paprika Grill Ltd.
Sídlo:
9222 Hegyeshalom, Miklóshalmi utca 1.
Telefón:
DIČ:
25146903-2-08
IČO:
08-09-027004
Registruje súd:
Zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Győri

IT pozadie

interword Ltd.
Sídlo: 8200 Veszprém, Óváros tér 2.
Telefón:
Email:
Web: